Pacienty v naší péči ošetřujeme v těsné spolupráci s praktickým lékařem, popřípadě internistou či jiným interním specialistou. Kardiologická ambulance poskytuje specializovanou kardiologickou péči, která je plně zaměřena na vyšetřování, léčení a sledování nemocných s chorobami srdce a cév. Vlastní vyšetření sestává ze vstupního odběru základních informací asistentkou lékaře, stanovením krevního tlaku a zhotovení křivky EKG (grafický záznam elektrické srdeční aktivity snímané elektrodami, přiloženými na hrudník a končetiny). Následuje podrobný pohovor s lékařem a Vaše vyšetření, které bude v případě potřeby rozšířeno o další specializovaná vyšetření (viz níže). Závěrem proběhne podrobné vysvětlení Vašeho zdravotního stavu, zodpovìzení případných dotazů a předání písemné zprávy o Vašem zdravotním stavu.

Jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující komplexní ambulantní kardiologickou péči. Stále registrujeme nové pacienty - k registraci není nutně potřeba doporučení od lékaře.

+420 774 421 076

info@kardio-biel.cz

www.kardio-biel.cz

vzp lg  211  

prum lg  207  vozp

Spolupráce s ostatními pojišťovnami je v jednání.

Od 3.1. 2022 je naše kardiologická ambulance přestěhovaná na Růžové náměstí 5

(sídlí zde Comfy Cafe).

Doufáme, že nové prostory budou Vám i nám vyhovovat.

Doktor Laďa a sestřička Maruška.