Toto vyšetření je nejuznávanější metodou ke zjištění abnormálních hodnot krevního tlaku nebo u léčených nemocných posouzení správné léčby. Objednaný pacient se dostaví dle dohodnutého času k převzetí přístroje a naložení měřící manžety na paži.

Následně Vám bude měřen krevní tlak v pravidelných, předem nastavených časových intervalech. V době vlastního měření je vhodné paži uvolnit, neohýbat – tím zajistíte správné měření krevního tlaku. (upozornění – při chybném změření např. příliš napjatá paže se může v krátké době měření zopakovat).Při každém měření, které je přístrojem předem avizováno zvukovým signálem, je dùležité uvolnit paži na níž je manžeta a nechat ji po dobu měření v klidu. Asistentka lékaře naloží vlastní přístroj a poté pacient odchází domů se zapůjčeným přístrojem a sešitkem, kde bude zaznamenávat průběh svých denních činností, popřípadě nežádoucích příznaků a pocitů. Během vyšetření je třeba se vyvarovat pohybu v blízkosti zdrojù silného magnetického pole (elektromotory, svářečky apod.) a
dále nesmí přístroj přijít do kontaktu s vodou. Zařízení je malé a je možné (a naopak žádoucí) s ním provádět veškeré denní aktivity jak jste zvyklí. Po vrácení přístroje jsou hodnoty načteny počítačem a následně vyhodnoceny lékařem. Celková doba trvání vyšetření je 24 hodin a není na ně potřeba žádná speciální příprava.

Jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující komplexní ambulantní kardiologickou péči.

+420 774 421 076

info@kardio-biel.cz

www.kardio-biel.cz

vzp lg  211  

prum lg  207  vozp

Spolupráce s ostatními pojišťovnami je v jednání.

Dovolená

13.3. - 17.3.2023 čerpáme jarní prázdniny :-)