EKG Holter

EKG Holter

Neinvazivní 24 hodinové ambulantní monitorování EKG. Základní vyšetření k monitoraci poruch srdečního rytmu. Vždy je nutné dodržovat pokyny asistentky lékaře (co lze a nelze s naloženým přístrojem provádět, vedení záznamů o denních aktivitách popřípadě nežádoucích příznaků a pocitů).

Po úvodní instruktáži Vám budou na hrudník nalepeny snímací elektrody, které připojí svody k vlastnímu přístroji, který má velikost cca walkmanu a je umístěn na opasu nebo zavěšen kolem krku. Aby nedošlo k nepřesnostem v záznamu nebo poškození přístroje, je nutné se vyvarovat pohybu v blízkosti zdrojù silného magnetického pole (elektromotory, svářečky apod.) a dále nesmí přístroj přijít do kontaktu s vodou. Mimo uvedené je naopak žádoucí, aby jste zachoval běžný denní režim. Dále obdržíte záznamový deník, do nehož budete zaznamenávat nejen své obtíže, ale i zatížení, které by mohlo souviset se srdečním onemocněním. S přístrojem pacient i spí. Po vrácení přístroje se provádí zpracování počítačem a závěrečné hodnocení lékařem. Celková doba trvání vyšetření je 24 hodin a není na nì potřeba žádná speciální příprava.
Image

V případě zájmu o objednání volejte

+420 774 421 076