Komplexní i kontrolní kardiologické vyšetření

Komplexní i kontrolní kardiologické vyšetření

Pacienty v naší péči ošetřujeme v těsné spolupráci s praktickým lékařem, popřípadě internistou či jiným interním specialistou. Kardiologická ambulance poskytuje specializovanou kardiologickou péči, která je plně zaměřena na vyšetřování, léčení a sledování nemocných s chorobami srdce a cév. Vlastní vyšetření sestává ze vstupního odběru základních informací asistentkou lékaře, stanovením krevního tlaku a zhotovení křivky EKG (grafický záznam elektrické srdeční aktivity snímané elektrodami, přiloženými na hrudník a končetiny). Následuje podrobný pohovor s lékařem a Vaše vyšetření, které bude v případě potřeby rozšířeno o další specializovaná vyšetření. Závěrem proběhne podrobné vysvětlení Vašeho zdravotního stavu, zodpovìzení případných dotazů a předání písemné zprávy o Vašem zdravotním stavu.


Image

V případě zájmu o objednání volejte

+420 774 421 076